کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

محل برگزاری کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد گردید .

آدرس : بزرگراه چمران - خیابان یمن-بلوار دانشجو-دانشگاه شهید بهشتی - مرکز همایش های بین المللی