کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

ارائه گواهینامه بین المللی

پژوهشگران محترم میتوانند علاوه بر دریافت گواهینامه پذیرش مقاله گواهینامه بین المللی Loyal Cert نیز دریافت نمایند، این گواهینامه برای نویسنده اول (صاحب پنل) به صورت رایگان صادر خواهد شد و برای نویسندگان بعدی به ازای هر نفر میبایست در صورت تمایل 40 هزارتومان واریز نمایند.

بدین منظور برای ثبت نام از طریق پنل کاربری قسمت ثبت نام نهایی- ثبت نام سایر خدمات میتوانند ثبت نام گواهی مربوطه را انجام دهید.