کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

 

ثبت نام حضوری شامل :       

Ø      دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس

Ø      دریافت گواهینامه پذیرش مقاله (به تعداد نویسندگان) در روز کنفرانس

Ø      دریافت پکیج کنفرانس (شامل کیف + خودکار + سی دی مجموعه مقالات )

Ø      نمایه سازی مقالات در پایگاه Conference.ac

Ø      امکان چاپ قطعی مقالات در ژورنال های معتبر ISI

Ø      پذیرایی نهار در روز کنفرانس

Ø      پذیرایی دو میان وعده در روز کنفرانس

Ø      امکان دریافت گواهی زودهنگام

Ø      امکان دریافت رسید مالی

Ø      دریافت گواهینامه بین المللی Loyal Cert

 

 

ثبت نام حضوریبدون مقاله :

Ø      دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس

Ø      دریافت گواهینامه بین المللی Loyal Cert  به صورت رایگان

Ø      دریافت پکیج کنفرانس (شامل کیف + خودکار + سی دی مجموعه مقالات )

 

                 ثبتنام غیرحضوری شامل :

Ø      دریافت گواهینامه پذیرش مقاله (به تعداد نویسندگان) بعد از برگزاریکنفرانس به صورت رایگان از طریق پست ارسال خواهد شد .

Ø      دریافت CD مجموعه مقالات کنفرانس

Ø      نمایه سازی مقالات در پایگاه Conference.ac

Ø      امکان چاپ قطعی مقالات در ژورنال های معتبر ISI

Ø      امکان دریافت گواهی زودهنگام

Ø      امکان دریافت رسید مالی

Ø      دریافت گواهینامه بین المللی Loyal Cert

 

 

توجه :

ü      در ثبت نام غیر حضوری نیاز به ثبت نام نویسنده همکار نمیباشد ، گواهینامه بهتعداد نویسندگان صادر خواهد شد.

ü      در ثبت نام حضوری در صورتیکه نویسندگان همکار تمایل به حضور در کنفرانس رادارند میبایست طبق جدول هزینه حضور در کنفرانس را پرداخت نمایند.

ü      گواهینامه بین المللی Loyal Cert برای نویسنده اول (صاحب پنل ) به صورت رایگان صادر خواهد شد، برای سایر نویسندگان میبایست هزینه 40 هزارتومان بابت هر نویسنده پرداخت شود.

ü      پژوهشگرانی که قبلا در کنفرانس های بین المللی و یا ملی شرکت نموده اند زمانثبت نام با ارسال تصویر گواهینامه کنفرانس مربوطه از 10% تخفیف ثبت نام بهره مندخواهند شد.

ü      دانشجویان عزیز با ارسال تصویر کارت دانشجویی از تخفیف دانشجویی میتواننداستفاده کنند.

ü      اساتید گرامی و اعضای محترم هیات علمی نیز با ارائه تصویر مدرک مربوطهمیتوانند از تخفیف ثبت نام بهره مند گردند.